Pedagoger fra januar 2019

I januar 2019 kommer Marianne Haugli tilbake på jobb, hun har vært borte fra midt i oktober pga operasjon.

Edit Maria Haglund har dessverre sagt opp sin stilling i prøvetiden og slutter hos oss ved årets slutt.

Vi arbeider med å få ansatt ny barnehagelærer.

 

Med vennlig hilsen

Mie