Planleggingsdag fredag 10.november. Barnehagen stengt.

Fredag 10.november har de kommunale barnehagene planleggingsdag. De private barnehagene er invitert til å være med på deres formiddagsprogram.

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved universitetet i Agder skal holde foredrag med tema: Trivsel og utvikling- mobbing.

Planleggingsdagen som er oppført i vår årsplan fredag 29.juni 2018 bortfaller.

Mvh. Karin