Referat fra fellesdelen på foreldremøtet 09.09.2015

24 av 31 barn var representert.

Vi startet med en sang og presentasjonsrunde av foreldre og ansatte.

På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som er foreldrerepresentanter er også lagt inn der.

Barnehagen inviterer til høsttakkefest fredag 18.september kl.14.30. Alle er hjertelig velkommen, med familie og venner! Barnehagen serverer suppe og brød og foreldre tar med frukt eller noe til kaffen. En liste er hengt opp ved yttergarderoben så dere kan føre opp hvor mange som kommer og hva dere tar med. Unngå nøtter av alle slag. Et av barna utredes for nøtteallergi, og vi skal ikke ta noen sjanser. Det er ønskelig at alle barn får en gjest denne ettermiddagen. Kan ikke mamma eller pappa komme, så inviter en annen som barnet kjenner godt. Kom i tide.

Steinerskolens julemarked er lørdag 21.11. Camilla (Edvards mamma) og Sabina (mamma til Laura og Frederik), informerte om julemarkedet. Barnehagen er ansvarlig for «barnas hule», og foreldrene skal produsere små rimelige ting som bare barn kan få kjøpe. Det vil bli satt opp vaktliste for markedsdagen for foreldrene. Mer informasjon kommer per e-post. Er det flere foreldre som ønsker en felles produksjonskveld er det mulighet for det. Barnehagen skal også bidra med en gevinst til hovedlotteriet. Det samles inn en viss sum fra alle. Kanskje har noen en hendig / kunstnerisk bestemor eller bestefar som kan lage noe fint å lodde ut, eller om man har skjulte evner selv. Snakk med Sabina og Camilla.

Karin ber alle melde seg som abonnent på hjemmesiden til barnehagen. De som ikke har oppgående e-post adresse må gi beskjed.

Årsplanen er ferdig. Den blir lagt ut på hjemmesiden på siden for praktisk informasjon. Papirutgave gis til nye foreldre, og årsruta er gitt til alle. Datoer og informasjon om fester og arrangementer står i årsruta og i årets gang under årsplan.

Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å kunne gi barna homeopatiske arnica kuler, for eksempel når de har slått hodet. Det må også gis tillatelse for at barnehagen kan kjøre barna i bil, for eksempel til legevakten hvis det er aktuelt. Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å legge ut bilder av barna på hjemmesiden. Det er lister i barnehagen som krysses av for ja eller nei og signeres.

Barnas fødselsdagsfeiringer. Barna gleder seg til sin og sine venners fødselsdag! Det er stor stas å bli invitert i bursdagsselskap, og veldig leit ikke å bli invitert! Hvis man har anledning til å invitere hele barnegruppa er det fint for det sosiale. Hvis det ikke lar seg gjøre, og dere tenker å bare invitere noen, pass da på at det ikke blir en deling hvor noen føler seg glemt. Hvis alle blir invitert kan invitasjonene gjerne deles ut i barnehagen, ellers ordnes det privat.

Barna må ikke stå på porten da hengsler og lås går i stykker. Hjelp oss å minne barna på det. Barna skal heller ikke gå ut av barnehagens port og ned til parkeringsplassen uten voksne.

Face book. Vi er enige om at hverken foreldre eller personale får legge ut bilder på face book av barna i barnehagen.

Gruppelister sendes til alle foreldre. Barnas navn, fødselsdag, foreldrenes telefonnummer og mailadresse.

Gi oss tilbakemeldinger på hvordan dere opplever at dere og barna blir møtt i barnehagen. Kom med både positivt og mindre positivt hvis dere opplever det. Vi vil gjerne prøve å forbedre det som kan forbedres. Dere er våre ambassadører og skal vi kunne være et best mulig alternativ for foreldre og barn, er vi takknemlige for, og avhengige av tilbakemeldinger fra foreldrene.

Så fortalte Marianne om 5-års gruppa. Det er 6 barn som i år skal samles på mandagene kl.9.00. Da er de sammen 1,5 til 2 timer.

Elisabeth (Gustavs mamma), er foreldrenes nye representant i venneforeningen. Alle skoleklasser, lærerne og barnehagen har hver sin representant. Venneforeningen tar blant annet avgjørelser på hvordan midlene som kommer inn via julemarkedet og 17.arrangementet skal brukes. Forslag kan gis til Elisabeth.

Barnehagen er åpen i skolens høst og vinterferie. Vi ønsker imidlertid å få vite det dersom noen tenker å ta fri en dag eller fler i uke 40, uke 8, eller i dagene før jul. Da kan vi i tilfelle legge avspaseringstimer/dager til disse ukene for å være godt bemannet når alle barna er tilstede.

Taushets-/opplysningsplikt: Informasjon om barnas hjemmeforhold og foreldre deles ikke med barnehagens samarbeidsinstanser i kommunen uten foreldrenes samtykke. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om fysiske/seksuelle overgrep. I slike alvorlige tilfeller har barnehagen plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten.

Gruppefotografering bestilles i løpet av høsten. Begge gruppene i fellesskap.

Jeg minner også om Folkehelseinstituttets anbefaling om at barn bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet ved omgangssyke. Dette for å forhindre smitte.

Har noen mer frukt i haven enn dere selv bruker, er vi bare glade for å ta imot av overfloden!

Avdelingenes referater kommer pr. mail.

Takk for oppmøtet!

Mvh. Karin