Referat fra foreldremøtet på Blomsterengen 21. mars

1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år?

Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge.

Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen.

Det blir mere utelek når det ikke lenger er så glatt. Nå er sandkassen frossen, snøen for hard til å leke med, og det er vanskelig å gå på isen for de minste barna.

De eldste barna er ute 1-2 timer pr dag nå, eller litt etter egne ønsker.

Barna er avhengig av gode klær for å trives ute!

2 Arrangementer framover

Dugnad: 7. mai

Det trengs i tillegg en dugnadsgruppe som kan male klatrestativet en helg. Kjetil (Nikolaj) og Marius (Kasper) har foreløpig meldt seg, det er plass til flere.

Maifest: 16. mai.

Arrangementet er for barna i barnehage/skoletiden, foreldre som har anledning er velkommen.

Sommerfest: 14. juni (nærmere info kommer)

Foreldre på Blomsterengen ønsker også info om dato for Kløverengens bondegårdstur, så vi evnt. kan være med sammen med barna våre.

3 Samlingsstund (ringen)

Marianne holdt samlingsstund slik den kan være med barna

Sang, dukketeater, regler mm. Gjerne med tema utifra årstid, høytid o.l. Avsluttes med frukt.

4 Voksenrollen i barnehagen

De ansatte evaluerer kontinuerlig på avdelingsmøtene hva slags rollemodeller de er for barna.

Foreldre kan være gode rollemodeller i barnehagen ved å hilse på andre voksne og barn, og være synlige og tydelige.

5 Høsten 2013, overgang til Kløverengen

Bytte gjøres vanligvis på høsten etter at barnet har fylt 3 år. Dette gjøres i samarbeid med foreldrene, og det kan lages individuelle ordninger for hvert barn.

6 Eventuelt

-De voksne innarbeider stopp-regel hos barna. Barna skal lære å si ifra når de synes noe ikke er greit i leken, og de skal lære å lese og respektere signalene fra andre barn. Når noen sier nei eller stopp, skal de stoppe.

-De ansatte innlemmer barna i praktiske gjøremål som baking, klesvask osv der det er mulig. De bruker også tid på gulvet sammen med barna når det passer eller når det trengs. Det gjøres hele tiden bevisste valg i forhold til dette.

-Si ifra til avdelingen når dere jobber med bleieavvenning hjemme, barnehagen samarbeider med foreldrene for å få til dette på en fin og naturlig måte for barna.

-VALG: Foreldrekontakt 2013/14: Robert (Scott og Sienna)

Julemarkedrepresentanter 2013: Kjetil og Sofie (Nikolaj)

-Husk nok og riktig skiftetøy!

Ref. Hanne (Peter)

Tillegg:
dato for sommerfest har blitt endret fra 12.til 14. juni. Denne datoen var allerede satt av i årsplanen, og festen blir for hele barnehagen med familie og venner. Olavs familie spiller for oss på festen. Lister kommer på ppslagstavla både angående dugnad og fest.

Takk for godt frammøte og hyggelig foreldremøte, og god påske!

Mvh Marianne