Referat fra foreldremøtet på Kløverengen 21. mars

Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen.

Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen.

Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin.

Steinerpedagogikken har sett på barns lek nesten som en kunstform der barna får utrykke seg gjennom leken. Dette er en av grunnene til at de voksne i barnehagen i liten grad styrer barnas lek for dermed ikke unødig å påvirke barnas uttrykk.

Personalet legger vekt på å være i nærheten av barna når de leker og følge med på hva som skjer.

Vi holder på med inspirasjonsaktiviteter slik som matlaging, hekling, karding osv. Med dette kan vi følge med på leken og være tilstede for barna samtidig som barna kan komme til oss og være med eller kjenne at det er en trygg voksen i nærheten.

Vi ser det som vår oppgave å hjelpe barn som har problemer med dette:

– Komme inn i lek

– Sette grenser og høre på andres grenser

– Vi bekrefter barnas grenser

– Viser barna hvordan de kan leke med lekene

– Støtter barna i rolleleken

– Når det er nødvendig kan vi også tilrettelegge for, eller sette i gang rollelek.

Vi ønsker at barnas personlige leker blir hjemme fordi det blir mye fokus på lekene som barna har med seg i barnehagen.

Vi snakket litt om hva som skjer framover

Det er dugnad tirsdag 7.mai kl. 17.00-19.15 Sandkasseslottet trengs å males. Kan noen melde seg på egen dugnadsgruppe og få malt dette en lørdag før ny barnehage oppstart?

Mai-fest i barnehagen med tog på skolens område på formiddagen den 16. mai. Foreldre er velkommen til å være med, det blir servering av pølser.

Bondegårdstur i juni. Vi leier buss, og foreldrene må betale dette med kr 100,- som legges til på junifakturaen.

Fredag 14. juni er det sommerfest.

Vi snakket om ernæring og om maten som barna spiser i barnehagen.

Steking og koking er en slags begynnelse på fordøyelsen. Vi lager supper på denne måten. Da kommer næringsstoffene fram og tas lettere opp i kroppen. Vi bruker også en del meierismør, fløte og rømme Dette fettet hjelper til slik at kroppen lettere tar opp vitaminene i maten.

Tilbakemeldingen fra foreldrene var at de er fornøyd med at barna spiser mye og godt i barnehagen.

Fra og med uke 15 blir det tilbud om foreldresamtaler.

Referent Adelheid