Referat fra foreldremøtets fellesdel

Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet.

Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13

Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin.

Radon: Barnehagen har hatt sporfilmboxer plassert på begge avdelinger og på kontoret fra desember til mars. Boxene er sendt til vurdering, men resultatet har vi enda ikke fått. Det ble imidlertid foretatt en korttidsmåling over 4 døgn i mars, og denne målingen viste et estimert årsmiddel på 41Bq/ m3 som ligger godt innenfor grensen for hva som er tillatt verdi uten å gjøre tiltak. Ved en tidligere måling i underetasjen ble tiltak iverksatt. Det ble installert et radonsug som også har positiv innvirkning for våre lokaler.

Hjemmesiden: Alle oppfordres til å abonnere på denne siden, «Steintavlen», som er siden hvor informasjon legges ut. Som abonnent vil du få e-post melding når noe nytt er lagt ut. Har dere for øvrig tanker om forbedringsmuligheter på vår hjemmeside er jeg takknemlig for å få tilbakemelding om det.

Steinerbarnehagestevne i Trondheim 19. – 21. april, med tema: MAGISKE MENNESKEMØTER- intuisjon-kommunikasjon-livsglede. Adelheid, Marianne, Rachel og Mie drar til Trondheim fredag 19.april og får høre interessante foredrag og får delta på spennende kurs.

Det hender at alle ansatte drar på barnehagestevnet, men lang reise gjør det kostbart i år og vi måtte ha stengt på fredagen. For å få til både å ha barnehagen åpen og sende noen på stevnet, blir jeg på en av avdelingene denne dagen. De som er igjen er også innstilt på å utvide sine vakter noe. Det er til stor hjelp om foreldre som har mulighet for det kan hente tidligere den dagen, og kanskje er det noen barn som det passer for å ha en fridag. Gi meg i tilfelle tilbakemelding. Hjelpes vi ad får vi det til og våre medarbeidere får styrkende påfyll som vi alle vil få glede av.

Tilsyn: Mandag 29. april har vi igjen kommunalt tilsyn i barnehagen. Forrige tilsyn hadde vi i september 2012, og i november hadde vi tilsyn fra Miljørettet helsevern. Moss Kommune har gode rutiner for tilsyn og følger godt opp. Tilsynstema denne gangen er foreldremedvirkning. Vi inviterer foreldrene til å gi oss tilbakemelding dersom dere har » ris eller ros» i denne forbindelse, eller forslag til forbedring.

Malegruppe til sandkasseslottet. Tirsdag 7.mai er den årlige ettermiddagsdugnaden i barnehagen hvortil alle bidrar. Stort sett blir alt vi har på planen gjort en slik ettermiddag, men vi har en jobb i år som ikke kan gjøres på dugnadskvelden. Sandkasseslottet må vaskes og males. Vi trenger frivillige til denne gruppen. Foreløpig er det 2 som har meldt seg på og det er fint hvis det blir 2-3 til. De som blir med finner en fredag ettermiddag i mai/juni når det er tørt og varmt, (slottet må være tørt før barna kommer på mandag). Maling og øvrig utstyr har vaktmesteren. Meld på til Karin

Porten lar seg ikke lenger lukke med et knepp. Husk å låse den selv om den som gikk inn før deg lot den stå åpen fordi de så du kom ; )

Med vennlig hilsen referent Karin