Samenes nasjonaldag 06.02. Lihkku beivviin!

Vi gratulerer Samene med nasjonaldagen i dag. 

Vi markerte dagen med stekt Gakkuu rundt bålpanna. 

Det ble også fortalt samisk eventyr <3