Siste barnehagedag før påskeferien er fredag 18.mars.

Det males egg og pyntes på begge avdelinger og Kløverengen har sådd karsefrø.

Første dag etter påske, tirsdag 29.mars, skal barna lete etter egg som påskeharen har gjemt. Denne dagen må barna være i barnehagen innen kl.9.00.

I påskeferien blir det gjort en stor jobb på Kløverengen. Det settes opp en ny kjøkkenbenk som skal stå klar når påskeferien er over. I sommerferien skal samme jobb gjøres på Blomsterengen. Vi gleder oss!

Det røres igjen i kompostbingen vår etter vinterens hvile og vi trenger kartong som tørrstoff. Vi tar med takk imot eggekartonger etter ferien.

God påske! Mvh. Karin