Støtt Steinerskolene i Norge, demonstrasjon i Oslo onsdag 8. november kl 15.00

Vi som har anledning vil samles utenfor Nasjonalteateret kl 15.00 på onsdag for å vise vår støtte til hele landets Steinerskoler!!!