Da møtes avdelingenes foreldrerepresentanter og representanter for de ansatte. Vi skal se på barnehagens budsjett og begynne å forberede vårdugnaden som er satt til onsdag 6.mai. For øvrig skal vi samtale om livet i barnehagen.

Er det saker som gjelder barnehagens virksomhet og innhold, som foreldre ønsker vi skal ta opp på dette møtet, kan dere gi meg beskjed eller kontakte foreldrerepresentantene.

Mvh. Karin