Torsdag 1.mars kl. 12.00 er det møte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Avdelingenes foreldrerepresentanter og representanter for de ansatte møtes. Vi skal se på barnehagens budsjett og begynne å forberede vårdugnaden i mai. For øvrig skal vi samtale om livet i barnehagen.
Er det saker som gjelder barnehagens virksomhet og innhold, som foreldre ønsker vi skal ta opp på dette møtet, kan dere kontakte foreldrerepresentantene eller gi meg beskjed.

På Kløverengen er det tid for foreldresamtaler. Sett dere opp på lista utenfor avdelingens dør. Blomsterengen begynner med foreldresamtaler i mars.

Gi beskjed på avdelingene dersom det er planlagt at barnet skal ha fri en eller flere dager i skolens vinterferie.

Snøen kom og det blir fint å leke ute i barnehagen igjen!

Mvh. Karin