Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2016.

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagene.

Fra 1.januar 2016 foreslår Regjeringen å videreføre maksimalprisen på samme reelle nivå som i 2015. Det betyr at maksimalprisen for en heltidsplass vil være kr. 2655,- per måned og kr. 29205,- per år. Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 15. Betaling for kost kommer i tillegg.

Det blir foreløpig ingen endring i prisen for måltidene i Steinerbarnehagen.

Mvh. Karin