Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2017.

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.
Regjeringen har foreslått å øke maksimalprisen for en heltids barnehageplass til kr. 2730,- i måneden fra januar 2017.
Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 16.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Mvh. Karin