Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2018

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.
Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 180 kroner per måned til 2 910 kroner fra 1. januar 2018.
Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 17.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Mvh. Karin