Varsel om økning av foreldrebetalingen fra januar 2015

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagene.

I regjeringen Solbergs budsjettforslag for 2015 er det foreslått en økning av maksimalsatsen til kr. 2580,- pr. måned. Den endelige satsen, som vil kunne avvike fra den foreslåtte, vil imidlertid bli vedtatt i Stortinget i desember 2014. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dette vil også gjelde for vår barnehage da vi følger maxpris.

Det blir foreløpig ingen endring i prisen for måltidene i Steinerbarnehagen.

Mvh. Karin