Velkommen til foreldremøte torsdag 11.september kl.19.00

Vi møtes fra begge avdelinger på Blomsterengen. 

 

Vi begynner med en sang og presentasjon av personalet og foreldre/barn på begge avdelinger.

”Hvis ingen synger så synger dog jeg. Hvis ingen synger så synger dog jeg.

Over mark og vang lyder min sang. Over mark og vang lyder min sang.”

Vi trenger en referent og det er fint om en av foreldrene kan melde seg.

 

Diverse saker/informasjon det er greit å snakke om i fellesskap tas opp nå.

Vi informerer litt om fester og begivenheter utover høsten, bl.a. høsttakkefesten, som vi inviterer til onsdag 17. september.

Adelheid vil fortelle om planene for 5-åringsgruppa.

Vi får informasjon om barnehagens og skolens julemarked av våre julemarkedsrepresentanter.

I løpet av høsten blir det mulighet for foreldresamtaler, og ønsker noen en samtale før det blir tatt et initiativ fra barnehagen er dere velkommen til å si ifra.

 

Så forflytter foreldrene og personalet fra Kløverengen seg til sin avdeling.

 

På hver avdeling blir det nå te, kaffe, frukt og kjeks.

Nå får dere høre litt om hverdagen i barnehagen. Om gruppene og leken og hva vi tenker oss fremover.

Gi gjerne tilbakemeldinger på de første ukene i barnehagen.

Hva sier barna hjemme om livet i barnehagen? Hvordan opplever dere som foreldre at dere og barna blir møtt?  Hvilke forventninger har dere, og opplever dere så langt at de blir innfridd?

Valg av foreldrerepresentanter og julemarkedsrepresentanter.

Eventuelt, si ifra på forhånd hvis det er noe dere ønsker vi skal snakke om.

Vi avslutter senest kl.21.00

 

Vi håper alle kan komme. Lar det seg ikke gjøre må vi få vite det på forhånd.

 

Velkommen ønskes dere av alle ansatte i barnehagen!