Velkommen til foreldremøte torsdag 12. september. Begge avdelinger møtes på Blomsterengen kl. 19.00

Vi begynner med en sang og presentasjon av personalet og foreldre/barn på begge avdelinger.

 

”Hvis ingen synger så synger dog jeg. Hvis ingen synger så synger dog jeg.

Over mark og vang lyder min sang. Over mark og vang lyder min sang.”

 

Vi trenger en referent og det er fint om en av foreldrene kan melde seg.

Saker det kan være greit å snakke om i fellesskap tar vi opp nå.

Så som fester og begivenheter utover høsten, bl.a. høsttakkefesten, som vi ønsker å invitere til onsdag 18. september.

Litt om hjemmesiden. Gå inn på www.steinerbarnehagen-moss.no og bli abonnent.

Diverse informasjon.

Adelheid vil fortelle om planene for 5-åringsgruppa.

Vi får informasjon om barnehagens og skolens julemarked av våre julemarkedsrepresentanter.

Vi har i år 4 representanter, og disse fungerer for begge avdelinger.

I løpet av høsten blir det mulighet for foreldresamtaler, og ønsker noen en samtale før det blir tatt et initiativ fra barnehagen er dere velkommen til å si ifra.

 

Så forflytter foreldrene og personalet fra Kløverengen seg til sin avdeling.

 

Det blir te, kaffe, frukt og kjeks.

Nå får dere høre litt om hverdagen i barnehagen. Om gruppene og leken og hva vi tenker oss fremover.

Gi gjerne tilbakemeldinger på de første ukene i barnehagen.

Hva sier barna hjemme om livet i barnehagen? Hvordan opplever dere som foreldre at dere og barna blir møtt?

Si ifra på forhånd hvis det er noe dere ønsker vi skal snakke om.

Vi avslutter senest kl.21.00

 

Velkommen ønskes dere av alle ansatte i barnehagen!

Vi håper alle kan komme. Lar det seg ikke gjøre må vi få vite det på forhånd.