Velkommen til nytt barnehageår!

Vi gleder oss over å møte dere alle igjen, både barn og foreldre! Våre blomster og potetplanter står fint etter ferien takket være gode hjelpere som har vannet i sommer. Takk til dere! Frukttrærnes fargerike bekledning er begnagd! ser det ut til, og mange av stoffvimplene lå på bakken da vi kom tilbake. Mon tro om det er ekornet som har vært på ferde?

Vår nye Steinerpedagog Åsa er på plass på Blomsterengen, og der inne skal de ta imot 12 små barn i høst. 6 av barna er nye og kommer dag for dag sammen med sine foreldre.

På Kløverengen vil det bli 20 barn. 7 av barna overføres fra Blomsterengen og det begynner 2 nye barn. Marianne har hatt småbarnsgruppa i 8 år, og nå gleder hun seg til å være med de store barna.

På Kløverengen har vi en praktikant 3 dager i uken i august og september. Hun heter Maiki og er 19 år.

Hele årsplanen med fagområdene vil bli gitt til nye foreldre i september. Den blir da også å finne for alle på vår hjemmeside. Den praktiske delen med dagsrytme, årsrute og planlegging og samarbeid 15-16 får alle så snart det blir klart.

Høstens foreldremøte blir på kvelden onsdag 9.september.

Dato og tid for høsttakkefesten hvor alle foreldre ønskes velkommen, er fredag 18.september kl.14.30.

Vi ønsker alle en fin høst!

Mvh. Karin