Velkommen til nytt barnehageår!

Vi gleder oss over å møte dere alle igjen, både barn og foreldre!

Kornet vårt har vokst godt i sommer, og sannelig ser det ut til å bli noe av gulrøttene også!

I juli ble det laget nytt kjøkken på Blomsterengen, og barnehagens garderobe og inngangsdør har blitt pusset opp. Da vi kom tilbake etter ferien var det hyggelig å se hvor fint det var blitt!

Vår Steinerpedagog Åsa fikk en datter i juli, og Ida er pedagogisk leder i hennes sted dette barnehageåret.
På småbarnsavdelingen skal de ta imot 13 barn i høst. 7 av barna er nye og kommer dag for dag sammen med sine foreldre.

På Kløverengen vil det bli 20 barn. 7 av barna overføres fra Blomsterengen.

Årsplanen med fagområdene blir gitt til nye foreldre i siste halvdel av september. Den blir også lagt inn på vår hjemmeside. Den praktiske delen med dagsrytme, årsrute og planlegging og samarbeid 16/17 får alle så snart det blir klart.

Høstens foreldremøte blir en kveld i uke 36.

Høsttakkefesten hvortil foreldre og venner ønskes velkommen er fredag 16.september kl. 14.30

Vi ønsker alle en fin høst!

Mvh. Karin