Velkommen til nytt barnehageår!

Vi gleder oss over å møte dere alle igjen, både barn og foreldre! Gresset står grønt og fint etter ferien takket være været, og gode hjelpere som har klippet og vannet i sommer.

Barnehagens gjerde er blitt reparert og forbedret. Det er brukt impregnert trevirke så det må ikke males i første omgang.
Inne er avdelingenes gulv slipt og oljet. Garderobegulvene tas ved neste anledning.

Vår Steinerpedagog Åsa er tilbake på Blomsterengen etter 1 års permisjon.
På småbarnsavdelingen tar vi imot 13 barn i høst. 4 av barna er nye og kommer dag for dag sammen med sine foreldre.

På Kløverengen blir det 20 barn. 3 av barna er overført fra Blomsterengen, og det begynner 3 nye barn.

Hele årsplanen med fagområdene blir gitt til nye foreldre innen utgangen av september. Den blir da også å finne for alle på vår hjemmeside. Den praktiske delen med dagsrytme, årsrute og planlegging og samarbeid 17-18, får alle så snart det blir klart.

Her kommer to viktige datoer:
Høstens foreldremøte blir på kvelden torsdag 7.september.

Dato og tid for høsttakkefesten hvor alle foreldre ønskes velkommen,
er onsdag 13.september kl.14.30.

Jeg ønsker dere alle en riktig god høst!

Mvh. Karin