Velkommen til vår nye student!

Denne uken er det en student på Kløverengen. Hun heter Merete og går 1.året på barnehagelærerutdanningen på Berle.

Tirsdag tar Hilde fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Den dagen vil 2 representanter fra prøvenemnda være tilstede hos oss. Vi ønsker henne lykke til!

I dag gikk Skogstjernegruppa en liten tur opp på skolen. De hilste på i 2. og 3. klasse. De hilste på skolens assisterende leder og var innom salen og så at videregående øvet på skuespillet som skal vises på julemarkedet. Overalt ble de tatt hjertelig imot!

Da de kom tilbake gikk hele Kløverengen syngende inn på Blomsterengen. De øver lanternesangene.

Mvh. Karin