• 03-05-2016
  • 03-05-2016
  • 03-05-2016
  • 03-05-2016

Dugnad i barnehagen onsdag 11.mai fra kl.17.00 til kl.19.00.

Mai.fest i barnehagen, fredag 13., på formiddagen.

Mer om dette kommer.

Mvh. Karin