Vi minner om ny sats for foreldrebetalingen fra 1. mai 2015

Maksimalpris for 100% barnehageplass øker med kr. 100,- pr. mnd. fra 1.mai. Inkludert alle måltider blir dette kr. 2880,- pr. barn, og kr. 4986,- for søskenpar pr. mnd.

Mvh. Karin