Steintavlen – arkiv

Vi gleder oss over å møte dere alle igjen og å oppleve barnas store glede ved å møte hverandre! Det er mye utelek i det fine været, og sandkasseslottet er blitt strålende blått! Vognskjulet er også ferdig malt, så takk til pappaene som har hjulpet til...

Fredag 14. juni kl.14.30 er det sommerfest i barnehagen og barna gleder seg til å få besøk. Vi koser oss med det foreldrene tar med av salt og søtt. Alle er hjertelig velkommen! Bildene er fra bondegårdsturen og Blomsterengens vindmøller....

Fredag 31.mai drar Kløverengen på tur til Bondegården i Råde. Blomsterengenbarn kan være med ifølge med sine foreldre. Vi har bestilt buss med belter, og vi drar fra barnehagen kl. 9.30. Vi blir hentet igjen kl. 13.00. Foreldre som ønsker å være med er velkommen. Gi oss beskjed innen torsdag morgen.
Takk for tirsdagens dugnads innsats! Alt vi ønsket oss ble gjort. Det gjenstår noe malearbeid på vognskjulet. De som ikke kunne bidra på dugnaden kan få et eget maleoppdrag, eller bli med i malegruppa for sandkasseslottet. Dette arbeidet skal gjøres en fredags ettermiddag som passer alle. Restaurering av gjerdet er nå igang. I første omgang vil 2 snekkere holde på idag og på fredag.
Vi møtes i barnehagen kl. 17.00. Vi håper på godt oppmøte. Jo flere som kommer jo tidligere blir vi ferdige. En del av årets dugnad er å male sandkasseslottet. Den dugnaden vil finne sted en fredag ettermiddag i mai/juni, og 3 foreldre har meldt seg til dette. Det kan gjerne være 5 foreldre i malegruppa, så si ifra hvis det er et alternativ for kommende tirsdag.
Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet. Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13 Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin.
Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen. Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen. Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin.
1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år? Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge. Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen.