Fredag 14. juni kl.14.30 er det sommerfest i barnehagen og barna gleder seg til å få besøk. Vi koser oss med det foreldrene tar med av salt og søtt. Alle er hjertelig velkommen! Bildene er fra bondegårdsturen og Blomsterengens vindmøller....

Takk for tirsdagens dugnads innsats! Alt vi ønsket oss ble gjort. Det gjenstår noe malearbeid på vognskjulet. De som ikke kunne bidra på dugnaden kan få et eget maleoppdrag, eller bli med i malegruppa for sandkasseslottet. Dette arbeidet skal gjøres en fredags ettermiddag som passer alle. Restaurering av gjerdet er nå igang. I første omgang vil 2 snekkere holde på idag og på fredag.
Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet. Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13 Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin.
Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen. Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen. Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin.