Nyheter under Nyhetsbrev

 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018
 • 02-05-2018

Dugnad i barnehagen kl. 17.00 til 19.00 tirsdag 8.mai

Vi håper på godt oppmøte, oppbretta ermer og hyggelig sosialt samvær!

Inne skal veggene støvsuges, (hvem kan ta med støvsuger)?

Vinduer og lampekupler skal vaskes, likeså badenes lettvegger, hyller og fliser. Ta med bøtte.

Bord og benker trenger skuring.
Kanskje er det nødvendig å bruke sandpapir noen steder.

Ute skal det lages og monteres tak på stolpene ved sandkassa og det skal lages dreneringsmulighet ut fra balansegangen. Snakk med Joakim og Anders om dette.

Lekebodens tak ønskes reparert innvendig. Hva med utvendig?

Kompostbingen må tømmes, jorda i bedene kan forbedres.

Vi kan vurdere om det ved mulighet skal felles noen trær i barnehagen så det blir mindre skygge og færre røtter som trekker næring fra gresset.

Ca. klokken 19. avslutter vi ute med noe å bite i.

Dersom noen er forhindret fra å komme denne ettermiddagen finnes det oppgaver som kan gjøres en annen ettermiddag:
Taket på vognskjulet trenger vask, gjerdet skal males, porten trenger olje og utemøblene trenger vask og olje.
Finnes det en blant foreldrene som er god til å mure? Da kan det kanskje lages et bed til i berget.
Gi beskjed.

Vel møtt!

Jeg minner om at barnehagen er stengt fredag etter Kr. Himmelfartsdag, 11.mai.

Mvh. Karin

 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018
 • 21-03-2018

Siste barnehagedag før påskeferien er fredag 23.mars

På begge avdelinger maler barna egg og påskeharene har kommet på årstidsbordet.

Tirsdag var Kløverengen invitert til skolen for å se en teaterforestilling. Det var 3.klasse som viste skuespillet om Nils Holgerson, og det var til stor begeistring for alle! Takk til Tone og klassen for at Kløverengen ble invitert!

Vi er så heldige å ha gode vikarer i barnehagen! Line og Marta er ganske nye, og finner seg godt til rette på begge avdelinger. Lotte hjelper hovedsakelig til på Kløverengen, og på Blomsterengen ved behov, og Elise har vi hatt mye hjelp av på Blomsterengen. Også Birger, skolens vaktmester, hjelper oss når det er som glattest. Da går han med strøkjerra fra porten vår. Det er til stor hjelp! Takk til dere!

I dag kommer Odd Lindbråten sammen med kunstårsstudenter fra Steinerhøyskolen innom barnehagen. De har med små dyrefigurer formet i bivoks som de vil gi barnehagen i gave. Tusen Takk!

Første dag etter påskeferien, tirsdag 3.april, får barna lete etter egg som påskeharen har gjemt. Det er viktig at alle barna kommer til barnehagen innen kl. 9.00 denne dagen. Før barna går ut og leter etter egg vil Marianne vise et dukketeater for både Kløverengen og Blomsterengen. Det er om haren som malte eggene.

Samme dag, 3.april, har barnehagen årlig tilsyn av kommunen. Temaet er implementering av ny rammeplan og eiers forberedelse til ny pedagognorm. Tilsynsmyndighet kommer fra kl.13.00 til 15.00. Eierrepresentant fra foreldrene og 5 ansatte vil være med på tilsynet.

Barna har stor glede av snøen i barnehagen, men det skal også bli fint når våren kommer!

Jeg ønsker alle en riktig god påske!
Mvh. Karin

 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018
 • 12-02-2018

Torsdag 1.mars kl. 12.00 er det møte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Avdelingenes foreldrerepresentanter og representanter for de ansatte møtes. Vi skal se på barnehagens budsjett og begynne å forberede vårdugnaden i mai. For øvrig skal vi samtale om livet i barnehagen.
Er det saker som gjelder barnehagens virksomhet og innhold, som foreldre ønsker vi skal ta opp på dette møtet, kan dere kontakte foreldrerepresentantene eller gi meg beskjed.

På Kløverengen er det tid for foreldresamtaler. Sett dere opp på lista utenfor avdelingens dør. Blomsterengen begynner med foreldresamtaler i mars.

Gi beskjed på avdelingene dersom det er planlagt at barnet skal ha fri en eller flere dager i skolens vinterferie.

Snøen kom og det blir fint å leke ute i barnehagen igjen!

Mvh. Karin

 • 15-01-2017
 • 15-01-2017

Tiden er inne for å forberede neste barnehageår. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars.

Lørdag 10.februar er det åpen dag på Steinerbarnehagen.

Barnehagen vil være åpen fra kl.12.00. til kl.14.00. Tre ansatte vil være tilstede for å vise rundt og snakke med interesserte.
Foreldre som vurderer å søke barnehageplass hos oss er hjertelig velkommen!
Passer det ikke å komme 10.februar er dere velkommen til å besøke oss i barnehagetiden.
Send oss en mail så vi kan avtale tid.

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom
Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i
barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier/vedtekter.
Benytt elektronisk søknadsskjema på www.moss.kommune.no

1. Søknad om barnehageplass (ny) for søsken av barn med barnehageplass. Benytt skjema for 2018/2019
2. Søknad om overføring til annen barnehage. Benytt skjema for 2018/2019
3. Søknad om endring av plasstype i samme barnehage (gjelder ikke Steinerbarnehagen)
4. Oppsigelse av barnehageplass. Benytt skjema for 2017-2018.

Til alle foreldre i Steinerbarnehagen.
Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig.
Fra 7.august 2018 overføres noen av barna fra Blomsterengen til Kløverengen.

Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2018, må vi få beskjed om det.
Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 15. februar.

Her kommer informasjon fra Moss kommune om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid.
Merk: Søknad sendes den kommunen barnet har bostedsadresse.

Mvh. Karin

Redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid:

Familier i husstander med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 533.500 har rett til redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt. Alle 3, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis opphold i barnehage per uke. Inntektsgrensen for gratis oppholdstid er satt til kr. 533.500 fra 01.08.2018.
Bortsett fra begrensninger i barnas alder for gratis kjernetid, gjelder de samme reglene for de to moderasjonene.

Begge ordningene er søknadsbaserte. Samme skjema benyttes for begge ordningene. Skjemaet er elektronisk og ligger på www.moss.kommune.no.

Vedtak fattes for ett barnehageår om gangen. De som har redusert foreldrebetaling i 2017/18, må søke på nytt for barnehageåret 2018/19.
Øvrige foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke. For at søknadene skal bli behandlet må dokumentasjon på inntekt for husstandsmedlemmene følge søknaden. Slik dokumentasjon vil for vedtak som fattes for barnehageåret 2018/19 være selvangivelsen for 2017.
Søknadsfrist er 1. juni 2018 dersom reduksjonen skal tre i kraft fra 15. august 2018.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes enslig forsørger, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Siste tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.

Ordningen gjelder for barn i private og kommunale barnehager. Ansvaret for gjennomføringene er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene. Alle vedtak om redusert betaling for barn i privat barnehage vil bli sendt i kopi til barnets barnehage. Den private barnehagen vil da fakturere korrekt beløp.

Oppholdsbetaling.
Moss kommune følger maksimalsats som blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Sentrale forskrifter om maksimalsats og søskenmoderasjon skal gjelde.
Satsen for en 100% plass er fra 01.01.2018 kr. 2910,- pr. termin og det er elleve betalingsterminer i året.
( Vedtekter for Moss kommunes barnehager, sist endret 24.11.2014)

Med hilsen

Solveig Lundberg
rådgiver barnehage tlf. 907 37 623

 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017

Adventstid i barnehagen

Mandag var det kommet snø, og barna kunne ake og kose seg ute.

Tirsdag var det adventshage i barnehagen. Bildet viser den lysende spiralen i Lille salen, der Kløverengen var samlet, og Blomsterengen var samlet på eventyrrommet der de fikk tenne hvert sitt røde lys i et eple.

Onsdag fikk barnehagen besøk av St.Nikolas. Barna hadde satt skoene sine pent på matta i garderoben, og inne ble det vasket og gjort rent. St.Nikolas fikk komme inn på Blomsterengen og ble tatt godt imot. På Kløverengen fikk også Ruprecht være med inn.
St.Nikolas trillet clementiner til alle, og da han hadde gått fant barna gullmynter i støvlene sine.
Takk for besøket, og velkommen tilbake neste år!

Neste onsdag kommer Lucia til barnehagen.

Fredag 15.desember kl.9.00 ønskes alle foreldre velkommen til adventsstund på Blomsterengen. Lyset i adventskransen tennes og det blir servert gløgg og småkaker.
På Kløverengen inviterer barn og ansatte til julefest kl.14.30. Gjestene får se barna spille julespillet.

Mvh. Karin